The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XV

 

 

Articles

Ewelina Kaczor (Instytut Historii UJK)
Wizerunek kobiety w kolekcji kazań Sermones sapientiales Stanisława ze Skarbimierza
Рената Оплаканская (Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова г. Абакан Россия)
Военнослужащие из Королевства Польского и Западного края в Отдельном Сибирском корпусе (1830-1850-е гг.)
Daniel Warzocha (Piotrków Trybunalski)
Udział mniejszości żydowskiej w Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego (1919-1939). Część 2: lata 1934-1939
Stanislava Vodickovâ (Ustav pro studium totalitnich reżimu Praha)
Katolićti duchovni v koncentraćnim tâbore Dachau
Andrzej Szczypka (Instytut Historii UŚ)
Sylwetka Włodzimierza Kapczyńskiego na tle młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Związek Walki z Komunizmem" w Sosnowcu (1948 rok) i ruchu NSZZ "Solidarność"
Mateusz Ihnatowicz (Instytut Historii UG)
"Awangarda Kościoła". O wiedzy teoretycznej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na temat stanu zakonnego w świetle wybranych publikacji wewnętrznych
Anna Nowocień (Instytut Historii UJK)
Sytuacja gospodarcza w województwie kieleckim u schyłku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w interpretacji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Reviews and notes

Katarzyna Ryszewska (Instytut Historii UJK)
Joachim Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań staroźytniczych, Kraków 2012
Paulina Bies (Instytut Historii UJK)
Mażewski, Rzeczypospolita jeden i pół. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806—1831, Warszawa 2011
Stanisław Engiel (Instytut Historii UJK)
Grzegorz Smyk, Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864—1915, Lublin 2011