The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Ewelina Kaczor (Instytut Historii UJK)
Title Wizerunek kobiety w kolekcji kazań Sermones sapientiales Stanisława ze Skarbimierza
Full text
Volume 15