The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska (Instytut Historii UJK)
Title Joachim Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań staroźytniczych, Kraków 2012
Full text
Volume 15