The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mateusz Ihnatowicz (Instytut Historii UG)
Title "Awangarda Kościoła". O wiedzy teoretycznej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na temat stanu zakonnego w świetle wybranych publikacji wewnętrznych
Full text
Volume 15