The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Anna Nowocień (Instytut Historii UJK)
Title Sytuacja gospodarcza w województwie kieleckim u schyłku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w interpretacji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Full text
Volume 15