The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Stanisław Engiel (Instytut Historii UJK)
Title Grzegorz Smyk, Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864—1915, Lublin 2011
Full text
Volume 15