The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Andrzej Szczypka (Instytut Historii UŚ)
Title Sylwetka Włodzimierza Kapczyńskiego na tle młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Związek Walki z Komunizmem" w Sosnowcu (1948 rok) i ruchu NSZZ "Solidarność"
Full text
Volume 15