CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) ORCID:0000-0002-3249-0214 
Tytuł Kuracje w nadbałtyckich uzdrowiskach zalecane przez lekarzy w XIX wieku
Title Therapies in Baltic Spas Recommended by Physicians in the Nineteenth Century
DOI 10.25951/4485 
Słowa kluczowe kurort, morze, lekarz.
Keywords resort, sea, doctor.
Strony 263–277
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

W XIX w. powstało w Europie wiele nadmorskich kurortów, w tym także i nad Bałtykiem, np. Sopot, Świnoujście, Kołobrzeg, Połąga. Proponowaną przez lekarzy formą leczenia była talasoterapia (gr. thalassa – morze) wykorzystująca wodę morską i morski klimat jako czynnik terapeutyczny. Zalecana była przy bardzo wielu schorzeniach od dolegliwości reumatycznych, skórnych, żołądkowych do chorób nerwowych czy rekonwalescencji po ciężkiej pracy umysłowej. Korzystały z niej głównie panie z wyższych i średnich sfer. Kuracja w myśl zaleceń uzdrowiskowych lekarzy polegała głównie na zanurzaniu się raz, dwa razy dziennie na kilka minut w zimnej wodzie morskiej o temperaturze 12–14 stopni. Skuteczność takiej formy terapii by-wała różna, stąd niektórzy medycy prosili o ostrożność przy jej stosowaniu.

Summary

In the 19th century, many spa resorts were established in Europe, including those on the Baltic Sea coast, such as Sopot, Świnoujście, Kołobrzeg, and Palanga. The form of treatment proposed there was thalassotherapy (Greek: thalassa – sea), that is, the use of seawater and sea climate as a therapeutic factor. It was recommended as a remedy for many diseases, from rheumatic, skin, and stomach ailments to nervous conditions or convalescence after hard mental work. Such treatment was used mainly by high- and middle-class women. According to the spa resort physicians' recommendations, the treatment consisted primarily of immers-ing once or twice a day for a few minutes in cold seawater at a temperature of 1214 degrees. The effectiveness of this form of therapy varied. Therefore, some physicians asked for caution when applying it.