CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dominika Burdzy-Jeżewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0001-7807-5414 
Tytuł Szpital Świętego Ducha de Saxia w Sandomierzu w XVI wieku
Title The Hospital of the Holy Spirit de Saxia in Sandomierz in the Sixteenth Century
DOI 10.25951/4481 
Słowa kluczowe Sandomierz, szpital, przytułek, zakon Świętego Ducha, ubodzy, chorzy, sieroty, XVI w.
Keywords Sandomierz, hospital, The Order of the Holy Spirit, poor, sick, orphans, 16th century.
Strony 199–215
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Szpital Świętego Ducha był głównym szpitalem-przytułkiem Sandomierza w średniowieczu i w XVI w. Zakonnicy prowadzili go zgodnie z zakonnymi konstytucjami, chociaż nie zawsze rzetelnie wypełniali obowiązki względem podopiecznych. Duchakom pomagali świeccy prowizorzy wyznaczani przez radę miejską. Wspólnie z zakonnikami dysponowali i rozdzielali dochody z pokaźnego majątku ziemskiego, nieruchomości w Sandomierzu oraz licznych legatów testamentowych i różnego rodzaju donacji ofiarowanych zarówno przez mieszczan, jak i przedstawicieli duchowieństwa czy szlachty.

Summary

The Holy Spirit Hospital was the main hospital-orphanage in Sandomierz in the Middle Ages and the 16th century. The monks ran it based on the monastic constitutions, although they did not always reliably fulfill their duties towards their charges. The Hospitallers were helped by lay vitrici appointed by the city council. Together with the monks, they disposed of and distributed the income from substantial land property, real estate in Sandomierz, numerous testamentary legates, and various donations from the townspeople and representatives of the clergy and nobility.