CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-2091-3627 
Tytuł Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych
Title Urine and Its Characteristics in Selected Medieval Treatises
DOI 10.25951/4477 
Słowa kluczowe mocz, wieki średnie, diagnoza chorób, prognoza.
Keywords urine, Middle Ages, disease prognosis, diagnosis.
Strony 143–155
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Od wczesnego średniowiecza diagnozowanie chorób na podstawie moczu stawało się coraz bardziej popularne. Wieloaspektowy ogląd moczu stanowił nieinwazyjny i oparty na teorii hu-moralnej sposób na wskazanie oraz określenie braku równowagi w organizmie. Niewątpliwie autorzy traktatów byli nie tylko teoretykami, lecz także znakomitymi obserwatorami, którzy stworzyli schematy badania moczu, przyczynili się do rozwoju diagnostyki, jak również wypracowali kanon pism dla średniowiecznych uniwersytetów i szkół medycznych.

Summary

Since the early Middle Ages urine examination has become increasingly popular in disease diagnosis. Mediaeval physicians used to take colour, consistency, clarity, sediment, and odor into account. A multifaceted view of urine provided a non-invasive and humoral-theory-based way to indicate and identify imbalances in the body. The authors of the discussed treatises were not only theoreticians but also excellent observers of patients and their urine.