CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-7165-8905 
Tytuł In memoriam - Henryk Suchojad (1947–22 XI 2020)
Title In memoriam - Henryk Suchojad (1947–22 XI 2020)
DOI 10.25951/4425 
Strony 555–557
Pełny tekst / full text
Tom 23