CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Piotr Cendrowicz (student Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-0636-8503 
Oskar Tokarczyk ( student Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0001-6030-4055 
Tytuł Powrót „Spotkań ze źródłem archiwalnym”
Title Return „Meetings with archival source”
DOI 10.25951/4424 
Strony 547–552
Pełny tekst / full text
Tom 23