CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zbigniew J. Wójcik
Tytuł Jubileuszowy dwugłos
Title Jubilee double voice
Strony 539–546
Pełny tekst / full text
Tom 23