CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Piotr Kardyś (Polskie Towarzystwo Historyczne) ORCID:0000-0003-2939-1466 
Tytuł Wojciech Iwańczak, Świadkowie historii? Średniowiecze w dziejopisarstwie Europy Środkowej dawniej i dziś, Kraków: AVALON, 2019, ss. 325
Title Review of the book by Wojciech Iwańczak, Witnesses to History? Middle Ages in the history of Central Europe in the past and today, Kraków: AVALON, 2019
DOI 10.25951/4422 
Strony 531–535
Pełny tekst / full text
Tom 23