CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-3695-8259 
Tytuł Michał Prykaszczyk, Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784–1870) żołnierz i przedsiębiorca, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, 467 ss., foto knlb.
Title Review of the book by Michał Prykaszczyk, General Tomasz, Count Łubieński (1784–1870), soldier and entrepreneur, Publishing House of the University of Gdańsk, Gdańsk 2020 (Jan Kochanowski University of Kielce)
DOI 10.25951/4421 
Strony 525–530
Pełny tekst / full text
Tom 23