CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-1629-5459 
Tytuł In memoriam. Pamięci profesora Stefana Iwaniaka (1933–2019)
Title In memoriam. In memory of Professor Stefan Iwaniak (1933–2019)
DOI 10.25951/4246 
Pełny tekst / full text
Tom 22