CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Karkocha (Uniwersytet Łódzki) ORCID:0000-0002-7747-949X 
Tytuł Ogólnopolska konferencja naukowa „Władza i polityka w czasach nowożytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne”, Łódź, 10–11 października 2019 roku
Title National scientific conference Power and politics in modern times. Diplomacy and home affairs, Łódź, 10–11 October 2019
DOI 10.25951/4245 
Strony 437–442
Pełny tekst / full text
Tom 22