CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Jerzy Z. Pająk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0001-8883-4568 
Tytuł Bitwa o Przemyśl. Alexandra Watsona obraz frontu wschodniego I wojny światowej
Title The siege of Przemyśl. The image of the eastern front of World War I presented by Alexander Watson
DOI 10.25951/4242 
Strony 417–422
Pełny tekst / full text
Tom 22