CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Witold Guca
Tytuł Świętokrzyski epizod. Pamięci Profesora Gerarda Labudy (1916-2010)
Title Świętokrzyski epizod. Pamięci Profesora Gerarda Labudy (1916-2010)
Pełny tekst / full text
Tom 13