CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Ryszewska
Tytuł Stefan Karol Kozłowski, Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Warszawa 2009
Title Stefan Karol Kozłowski, Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Warszawa 2009
Pełny tekst / full text
Tom 13