CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Ewelina Kaczor
Tytuł Gary Macy, The Hidden History of Women's Ordination. Female Clergy in the Medieval West, Oxford 2007
Title Gary Macy, The Hidden History of Women's Ordination. Female Clergy in the Medieval West, Oxford 2007
Pełny tekst / full text
Tom 13