CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Hubert Wilk
Tytuł "Spontaniczność zorganizowana" - oficjalna propaganda państwowa "w terenie" na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach (1945-1947)
Title "Spontaniczność zorganizowana" - oficjalna propaganda państwowa "w terenie" na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach (1945-1947)
Pełny tekst / full text
Tom 13