CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Emilia Pobocha
Tytuł Słynne tancerki okresu międzywojennego w świetle swych pamiętników
Title Słynne tancerki okresu międzywojennego w świetle swych pamiętników
Pełny tekst / full text
Tom 13