CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Nowak
Tytuł Obchody rocznic historycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
Title Obchody rocznic historycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
Pełny tekst / full text
Tom 13