CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Artur Kijas ()
Tytuł Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskieo
Title Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskieo
Pełny tekst / full text
Tom 17