CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Ryszard Gryz (Kielce) ()
Tytuł Ksiądz profesor doktor habilitowany Daniel Olszewski (1934–2015). Historyk i mistrz
Title The Reverend Professor Daniel Olszewski (1934–2015). Historian and Master
Pełny tekst / full text
Tom 17