CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Monika Sikora (Kielce)
Tytuł Sprawozdanie z podróży naukowej studentów militarystyki historycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Pomorze Zachodnie
Title Report on research travel of the military history students of Jan Kochanowski University in Kielce to Western Pomerania
Pełny tekst / full text
Tom 17