CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Klaudia Łodejska (Kielce) ()
Tytuł Sprawozdanie z konferencji „5th Jan Kochanowski University/SUNY Oswego Annual Conference in Cultural Studies. Gender, Race, Immigration”
Title Report from the Conference “5th Jan Kochanowski University/SUNY Oswego Annual Conference in Cultural Studies. Gender, Race, Immigration
Pełny tekst / full text
Tom 17