CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Dariusz Jarosz (Warszawa) ()
Tytuł Piotr Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015
Title We, the people of March. Self Portrait of the ‘68 generation, Wołowiec 2015
Pełny tekst / full text
Tom 17