CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Konrad Szymański (Kielce) ()
Tytuł Nikita Pietrow, Psy Stalina, tłum. Justyna Prus-Wojciechowska, Katarzyna Syska, Warszawa 2012
Title Stalin’s Dogs. Translated by Justyna Prus-Wojciechowska, Katarzyna Syska, Warszawa 2012
Pełny tekst / full text
Tom 17