CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Tytuł Iwona Kienzler, Polki na tronach Europy, Warszawa 2014
Title Polish women on the thrones of Europe, Warszawa 2014
Pełny tekst / full text
Tom 17