CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Marcin Danielewski (Poznań) ()
Tytuł Armin Mikos von Rohrscheidt, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Kraków 2013
Title The Piast Trail under construction. Structure, management, cultural and tourist offer, Kraków 2013
Pełny tekst / full text
Tom 17