CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Anita Młynarczyk-Tomczyk (Instytut Historii UJK) ()
Tytuł Kielce i województwo kieleckie w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960–1966). Dorobek naukowy i popularyzacyjny w wybranych aspektach
Title Kielce and Kielce Voivodeship in the celebration of the Millennium of the Polish State (1960–1966). Scientific and popularization achievements in some selected aspects
Pełny tekst / full text
Tom 17