CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Hubert Kiełczewski (Instytut Historii UJK) ()
Tytuł W służbie systemu. Ksiądz pułkownik Roman Szemraj (1914–1987) – generalny dziekan Wojska Polskiego
Title In the service of the system. The Reverend Colonel Roman Szemraj (1914–1987) – Dean General of the Polish Army
Pełny tekst / full text
Tom 17