CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Wiesław Charczuk (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach) ()
Tytuł Podziemie antykomunistyczne na Podlasiu 1944–1948
Title The anti-Communist underground in the Podlasie region (1944–1948)
Pełny tekst / full text
Tom 17