CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Aneta A. Duda (Instytut Historii AP w Słupsku)
Tytuł Złote wesele Radziwiłłów w Ołyce i jego reminiscencje u progu I wojny światowej w świetle wspomnień Małgorzaty z Radziwiłłów Potockiej
Title Golden wedding of the Radziwiłłs at Ołyka and its reminiscences on the threshold of World War I in the light of the memories of Małgorzata Potocka née Radziwiłł
Pełny tekst / full text
Tom 17