CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Łukasz Cholewiński (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) ()
Tytuł Dzieje Lubomirskich z Kruszyny w latach 1864–1914
Title The history of the Lubomirski family from Kruszyna in the years 1864–1914
Pełny tekst / full text
Tom 17