CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Radosław Kuty (Instytut Historii UJK) ()
Tytuł Popularyzacja piśmiennictwa tatrzańskiego w prasie warszawskiej 1860–1914
Title The popularization of the Tatra literature in the Warsaw press over the period from 1860 to 1914
Pełny tekst / full text
Tom 17