CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Dominika Płócienniczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) ()
Tytuł Traktat kalisko-wrocławski 1813 roku
Title The treaty of Kalisz of 1813
Pełny tekst / full text
Tom 17