CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dominika Płócienniczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Tytuł Traktat kalisko-wrocławski 1813 roku
Title The treaty of Kalisz of 1813
Pełny tekst / full text
Tom 17