CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Piotr Stefaniak (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie)
Tytuł Dzieje sióstr mariawitek w Częstochowie (1774–1864)
Title The history of Mariavite sisters in Częstochowa (1774–1864)
Pełny tekst / full text
Tom 17