CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Szymon Kazusek (Instytut Historii UJK) ()
Tytuł Kontakty handlowe kupców miast dawnego województwa sandomierskiego z krajami niemieckimi w latach 1764–1767
Title Trade contacts between merchants from former Sandomierz Voivodeship and German countries in the years 1764–1767
Pełny tekst / full text
Tom 17