CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Piotr Kitowski (Wydział Prawa i Administracji UG) ()
Tytuł Umowa dożywocia w mniejszych miastach Prus Królewskich w świetle ksiąg sądowych Kościerzyny i Nowego nad Wisłą (druga połowa XVI–XVIII wieku)
Title Pactum Advitalitium in the small towns of Royal Prussia in the light of the Kościerzyna and Nowe law court books (the second half of the 16th and the 18th centuries)
Pełny tekst / full text
Tom 17