CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Kazimierz Przyboś (Instytut Historii UJ)
Tytuł Sejm konwokacyjny w 1674 roku
Title The Convocation Diet in 1674
Pełny tekst / full text
Tom 17