CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Łukasz Kosiński (Instytut Historii UMCS) ()
Tytuł Kara wygnania za morze we wczesnej hagiografii irlandzkiej
Title Punishment of exile over the sea in early Irish hagiography
Pełny tekst / full text
Tom 17