CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Albin Koprukowniak
Tytuł Henryk Zins, Przez epoki i kontynenty, Lublin 1996
Title Henryk Zins, Przez epoki i kontynenty, Lublin 1996
Pełny tekst / full text
Tom 1