CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Marek Przeniosło
Tytuł Ludwik Mroczka, Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923, Kraków 1998
Title Ludwik Mroczka, Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923, Kraków 1998
Pełny tekst / full text
Tom 1