CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jerzy Z. Pająk
Tytuł Ksiądz Józef Rokoszny, Diariusz Wielkiej Wojny 1914-1916, cz. 1-2, oprać. Wiesław Caban i Marek Przeniosło, Kielce 1998
Title Ksiądz Józef Rokoszny, Diariusz Wielkiej Wojny 1914-1916, cz. 1-2, oprać. Wiesław Caban i Marek Przeniosło, Kielce 1998
Pełny tekst / full text
Tom 1