CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wojciech Kalwat
Tytuł Bodzentyn. Z dziejów miasta w X1I-XX wieku, pod red. Krzysztofa Brachy, Kielce 1998
Title Bodzentyn. Z dziejów miasta w X1I-XX wieku, pod red. Krzysztofa Brachy, Kielce 1998
Pełny tekst / full text
Tom 1