CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Arthur H. Williamson
Tytuł The Erotic Impulse, Thermodynamics and the Modern World
Title The Erotic Impulse, Thermodynamics and the Modern World
Pełny tekst / full text
Tom 1