CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Ryszard Gryz
Tytuł Władze do spraw wyznań w województwie kieleckim (1945-1956)
Title Władze do spraw wyznań w województwie kieleckim (1945-1956)
Pełny tekst / full text
Tom 1